Hospitalet de Llobregat, Fortuny 9
933 34 97 30
info@clinicabroch.com

Pròtesis dental

Introducció a la pròtesis dental

Una pròtesi dental és un element artificial destinat a restaurar l’anatomia d’una o diverses peces dentals. Alhora, també restaura la relació entre els maxil·lars, torna la dimensió vertical i dóna descans tant a la dentició natural com a les estructures periodontals.
L’encarregat de dissenyar, elaborar i fabricar aquests aparells és el protètic dental, que realitza la seva feina a un laboratori dental sota les indicacions d’un odontòleg que treballa en una clínica.

Com pot una pròtesis millorar la meva salut ?

Només la funcionabilitat de la pròtesi ja significa qualitat de vida i per tant salut per al pacient. Però a més d’això, un altre objectiu fonamental és evitar que la resta de les estructures dentals de l’aparell masticatori es deteriorin, ja que les pròtesis dentals reparen fins i tot la dimensió vertical de la boca i eviten malposicions articulars.
Quan a la boca falten totes o part de les peces dentals, les diferents estructures que la componen es van adaptant de forma progressiva a la nova situació, cosa que originarà possibles situacions inadequades per a la salut de les dents o la salut oral en general.
Les pròtesis dentals tenen en compte les forces oclusals o masticatòries, que són les pressions que s’exerceixen durant la masticació dels aliments, perquè aquesta pressió estigui repartida i equilibrada i s’eviti el patiment mecànic de la boca i futurs problemes que es poden desencadenar.

Com pot una pròtesis millorar la meva estètica ?

Es podria dir que a la societat actual, com en temps passats, l’estètica es busca per necessitat, i per això, tant si és una necessitat imposada o autoimposada, l’estètica i la bona aparença són objectius afegits a la pròtesi.
Quan es parla d’estètica en aquest camp pot aparèixer l’error de relacionar allò que és millor i més bonic com el perfecte: dentadures blanques, dents perfectament alineades i sense desgasts, etc. No obstant, l’objectiu protètic serà aconseguir una dentadura d’aspecte estètic, no tan perfecta però si natural, atenent a ledat, sexe morfologia dental, mesura de la cara i la dentadura pròpia del pacient. Les dents es realitzaran del mateix color i forma que les dents naturals, sobretot si el pacient conserva parcialment dents pròpies.

Tipus de Pròtesis Dentals

1- Dentsoportades

Són aquelles que estan suportades per les dents pilars o romanents del pacient, que són les dents que encara conserva. Les dents poden conservar íntegrament la seva estructura o poden ser dents tallades que allotgen fundes.

 

Pròtesis fixes: L’odontòleg talla les dents que serviran de suport, anomenades dents pilars situades als extrems de cada zona edèntula on es cimentessin les protesis fixes acuradament ajustades. L’odontòleg prendrà impressions i registres de mossegada.

Corona: Una corona és la restauració individual per a una peça dental concreta. De vegades també se’ls anomena “fundes”. Les corones es col·loquen damunt de la dent natural del pacient, que ha estat prèviament tallada.

2 – Mucosuportades:
Són les que se suporten sobre el procés alveolar, en contacte amb la geniva, que és un teixit fibromucós. Les pròtesis completament mucosuportades són les típiques “dentadures postisses”.

 

Pròtesis removibles completes: Es confeccionen quan el pacient no té cap dent. Poden ser tant per al maxil·lar superior com per a l’inferior.

Pròtesis removibles parcials: Es realitzen quan el pacient té alguna dent romanent, que contribuirà a la retenció de la pròtesi mitjançant retenidors forjats o colats “ganxos”.

 

3 – Dentomucosoportades:

 

Són les que combinen els dos tipus de suport anteriorment descrits.

 

Pròtesis removibles metàl·liques: Conegudes com a esquelètiques. Són pròtesis parcials dentomucosoportades, la seva retenció és per subjecció a les dents romanents i amb la mucosa. Aquestes pròtesis són removibles, el pacient és capaç de retirar-les del seu allotjament per netejar-les. Es fan sobre una base metàl·lica (de diferents aliatges no nobles) i les dents d’aquestes pròtesis són de resina.

 

Protesis removibles de resina: Agrupen aquelles pròtesis que estan fetes de resina acrílica i que poden ser també retirades pel pacient per a la seva correcta neteja.
Protesis mixtes: Consten d’una part que va fixa a la boca i l’altra que el pacient pot treure i posar.

 

4 – Implantomucosoportades:

Les pròtesis sobre implants són implantomucosoportades, és a dir, que se subjecten amb implants dentals, per la qual cosa el pacient ha de sotmetre’s prèviament a una operació quirúrgica. Estan pròtesis poden ser fixes (implantosoportades) o removibles (implantomucosoportades).

 

Dr.Luis Jose Casabona
Odontòleg generalista
Protèsic dental i higienista

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.