Hospitalet de Llobregat, Fortuny 9
933 34 97 30
info@clinicabroch.com

Estètica (Carillas estètiques)

Carilles Dentals

Les facetes dentals estan indicades per millorar l’estètica dental dels pacients, modificant la forma i/o el color de les dents.
Amb les facetes podem modificar una forma no adequada o que no agrada al pacient, tancar diastemes, corregir l’alineació de les dents i canviar el to de les dents.
Les facetes es poden realitzar de composite (resines compostes), o de porcellana. El tractament més adequat s’escollirà depenent del cas i del criteri del professional segons els canvis a fer.
Les facetes dentals són un tractament predictible, conservador amb la dent i molt estètica, que s’ha anat practicant cada cop més a causa de l’augment de la demanda estètica dels pacients.
És imprescindible protegir les facetes utilitzant una fèrula de descàrrega rígida de pacients bruxistes (que grinyolen o estrenyen les dents), que s’ha de col·locar cada nit.
Si es practiquen esports de contacte s’han de protegir les facetes amb un protector bucal.

 

Carilles de Composite

Són carilles realitzades amb composite (resines compostes). S’utilitzen composites amb propietats altament estètiques i resistents al desgast, per imitar al màxim la dent natural.
Se sol aconsellar fer carilles de composite, quan la modificació que necessiten les dents del pacient és moderada, quan els canvis a realitzar de forma i color són petits i no cal tocar les dents.
Es realitza un estudi amb fotos i models, un encerat diagnòstic i una clau de silicona en casos en què cal allargar les dents.
Les facetes de composite es realitzen directament sobre la dent o dents a tractar, en una sola sessió a la clínica dental.
Normalment a la setmana es realitza una visita de control i d’ajust, per donar l’acabat i el polit final.
Les facetes de composite poden pigmentar-se amb el pas del temps degut a ingesta d’aliments i begudes potencialment pigmentants (cefè, te vi negre, tabac, remolatxa, espinacs, etc), per la qual cosa requereixen un manteniment, com a mínim anual, amb una visita de control i poliment, i possibles reparacions si fossin necessàries, per mantenir-les en perfecte estat.

 

Cas de carilla de composite en dent 12 per allargar la vora incisal després de tractament ortodòncic i millorar l’estètica.

 

 

Carilles de Porcellana

Les facetes de porcellana són fines làmines de porcellana que s’utilitzen com una opció de tractament mínimament invasiva, que pot millorar la forma, alineació i color de les dents.
Les facetes de porcellana són extremadament resistents ja que s’uneixen a la dent mitjançant adhesió. Amb les facetes de porcellana el canvi de color és permanent.
Amb les facetes de porcellana, millorarem l’estètica les dents, aconseguint una forma més harmònica, un color o una tonalitat més blanc del que tinguem, i podrem corregir malposicions lleugeres.
Solen tenir un gruix d’entre 0’8 i 1’5 mm. Per col·locar-les, comporten una preparació de la dent, i per això, es realitza un procés de tallat dental, en què es redueix a poc a poc la superfície de les dents naturals. Aquest tallat dental és necessari per compensar el gruix de les facetes dentals i així poder col·locar-les, aconseguint que les dents tinguin la mida ideal.
Es realitzen aquestes carilles de porcellana normalment en diverses sessions, normalment a 3.
A la primera sessió, es realitza un estudi amb fotos i models, un encerat diagnòstic i una clau de silicona.
En els casos que no calgui variar massa la forma, es fa en una altra sessió una simulació en boca prèviament perquè el pacient pugui tenir una orientació de com quedaria.
En una altra sessió es realitza el tallat mínimament invasiu per aconseguir l’espai necessari per a les facetes i modificar la forma de les dents que ho necessitin. Es col·loquen provisionals per protegir les dents i proveir estètica provisional.
A la sessió final, es proven les facetes i si el pacient està conforme amb l’estètica aconseguida, es procedeix a l’adhesió de les facetes a les dents.
Les facetes de porcellana ofereixen una major resistència al desgast ja que aquestes facetes proporcionen força i resistència comparable a l’esmalt de la dent natural, tenen més estabilitat del color davant dels agents pigmentants externs. L’acabat de les facetes de porcellana és extraordinàriament estètic, brillant i natural. Les facetes de porcellana poden suposar el tractament estètic ideal per a les persones que busquen millorar l’estètica del seu somriure de forma natural, a més de contribuir a augmentar de manera significativa la seva autoestima.

 

Cas de carilles de porcellana per a tancament de diastema i millorar estètica.

Cas de facetes de porcellana per millorar l’estètica de composites molt antics.

Preguntes freqüents

– Quan està indicat fer una faceta dental?

Quan hi ha una alteració de la forma i la posició de les dents que al pacient no li agrada.
Quan el pacient presenta una coloració dental que no li agrada.
Quan s’han realitzat blanquejaments dentals i amb aquest tractament no és suficient per canviar la coloració de les dents o treure taques a les dents.
Quan es vol recuperar part de substància dental perduda per hàbits com el bruxisme, oa causa de traumatismes previs.

 

– Carelles de porcellana o composite?

Si les modificacions de forma o color són petites, solen estar més indicades les facetes de composite. Quan els canvis de forma o color són més grans, o hi ha malposicions que només es poden corregir tallant la dent o dents indicades, el tractament d’elecció sol ser el de facetes de porcellana.
Una de les diferències entre aquestes facetes és el procés de realització. Les facetes de composite es realitzen directament sobre la dent natural, aplicant capes de composite estètic i se li va donant forma a la dent. En canvi, les de porcellana es fan en un laboratori de pròtesi dental, mitjançant la informació que aportem amb el model realitzat després del tallat mínimament invasiu que enviarem al laboratori.
La preparació i col·locació de les facetes també és diferent en cadascuna d’elles, les de composite es col·loquen directament sobre la dent i es van fent al moment, podent realitzar-se el tractament en una sola sessió, mentre que les de porcellana necessiten el tallat del dent natural, prendre impressions, el laboratori les realitzarà i després es procedirà a col·locar-les; això ens portarà a més duna sessió.
Les facetes de porcellana són més duradores quant a deterioraments, resisteixen millor a l’abrasió i al canvi de color que les facetes de composite.
Una altra de les diferències és que mentre que les facetes de composite són reversibles, és a dir; poden retirar-se i la dent es queda en el mateix estat que al principi, les facetes de porcellana són un tractament totalment definitiu, ja que si volguéssim retirar-les la dent ens quedés més petita i fràgil a causa del tallat dental. Això significa que les facetes de porcellana són un tractament irreversible i és per a tota la vida, mentre que les de composite són totalment reversibles. El preu de les facetes dentals també canvia, tenint un cost més barat les facetes de composite. Les facetes de porcellana solen ser més cares, i també depenen del tipus de porcellana que s’utilitzi.

 

– Quins avantatges ens ofereixen les facetes dentals de composite?

1. És un tractament reversible
2. Alta estètica
3. Indicat a totes les edats, fins i tot en nens en cas necessari.
4. És resistent i segur.

 

– Quins avantatges ens ofereixen les facetes dentals de porcellana?

1. Es tracta d’un tractament que és ràpid i senzill de col·locar.
2. El material que s’utilitza per fer-les és porcellana, material molt resistent, molt durador i segur.
3. Ens aporta una estètica excel·lent per millorar l’aparença de les nostres dents.

 

– Fan mal les facetes dentals?

Les carilles de porcellana no fan mal, ja que el fet que es respecti l’estructura de la dent al màxim possible és justament un dels motius pels quals els pacients no perceben absolutament res de molèsties durant i després del tractament.

 

– Quan duren les facetes dentals?

Les facetes són un dels tractaments més duradors disponibles avui dia a l’odontologia, sempre que es respectin uns hàbits de cures i manteniment adequats.
Evitant hàbits on intervinguin les dents anteriors, com ara:
Mossegar-se les ungles
Mossegar llapis
Menjar pipes
Esquinçar embolcalls
Mossegar caramels
Mossegar marisc
Trencar closques de fruita seca
Mossegar gel,
Etc…
Tots aquests hàbits poden fracturar les facetes.
És imprescindible protegir les facetes utilitzant una fèrula de descàrrega rígida de pacients bruxistes (que grinyolen o estrenyen les dents), que s’ha de col·locar cada nit.
Si es practiquen esports de contacte s’han de protegir les facetes amb un protector bucal.
Pel que fa a les tincions, que es poden produir en el cas de les facetes de composite, i en els marges de les facetes de porcellana, s’aconsella evitar aliments i begudes pigmentants com cafè, te, vi negre, refrescos, colorants alimentaris (curry, safrà…), mat, soja, etc.
Evitar també els col·lutoris de cloherxidina.
No utilitzar raspalls dentals durs ni substàncies abrasives ja que ratllen la superfície de les facetes facilitant la seva tinció. Aquests problemes es poden solucionar de forma senzilla i ràpida afegint composite o polint la superfície de les facetes a la clínica.
És molt important evitar el TABAC, ja que tenyeix greument, de forma ràpida i extensa la superfície de les facetes, provocant taques molt antiestètiques.
S’aconsella NO FUMAR.

 

– Per què les facetes de composite són més barates que les facetes de porcellana?

La diferència del preu entre les carilles dentals de diferents materials rau principalment en la durada de cadascun.
Si bé és cert que avui dia els composites estan molt ben desenvolupats i tenen una durabilitat i una resistència molt superior als primers que van sortir al mercat, la porcellana és un material amb propietats superiors a qualsevol. D’aquí que les facetes de composite tinguin un preu més econòmic.

 

– Puc blanquejar les meves dents després de fer carilles dentals?

Cap material que es posa sobre les dents es blanqueja amb els agents blanquejadors.
Si un pacient desitja blanquejar les seves dents, ha de dur a terme aquest procediment abans de col·locar les facetes, tant de composite com de ceràmica sobre les seves dents, ja que aquestes es fan imitant al màxim el color de les dents del pacient i si després aquests es aclareixen uns tons, es notarà la diferència.

 

Vine a visitar-nos a Clínica Broch Dental i t’indicarem el tractament més adequat en el teu cas.