Odontologia digital


Odontologia digital

A la nostra clínica comptem amb l’ESCÀNER DIGITAL 3SHAPE.

L’escàner intraoral és una eina tecnológica i d´ultima generació que ens permet crear un archiu digital 3D de la boca del pacient i d´aquesta manera generar feines i solucions més ràpides i amb més fiabiliat.

L’odontologia digital s´aplica a diferents especialitats i ens ofereix avantatges abans, durant i al final dels tractaments: implants, prótesis, ortodoncia, estética dental, etc.

L’us de l’odontologia digital ens ajuda en el DIAGNÓSTIC, TEMPS DE TREBALL, PRECISIÓ, COMODITAT i MENYS CONTAMINACIÓ AMBIENTAL.